23.12.2019 - 29.12.2019

Liturgický kalendár

utorok Štedrý deň
streda Slávnosť Narodenia Pána
štvrtok Sviatok sv. Štefana, prvého mueníka
piatok Sviatok sv. Jána, evanjelistu a apoštola
sobota Sviatok sv. neviniatok
nedeľa Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Úmysly sv. omší

utorok 7:30 Za Dušana a jeho rodinu
24:00 ZBP pre Petra s rodinou
streda 8:00 Za farníkov
9:30 Za všetky počaté a nenarodené deti
11:00 + Vladimír, Alžbeta a Jozef
štvrtok 8:00 + Štefan, Alžbeta, Imrich, Ján, Mária a Ľudovít
9:30 Na úmysel biskupa
11:00 Za farníkov
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie za 75 r. života s prosbou ZBP do ďalších rokov
Nedeľa 8:00 Za farníkov
9:30 + Marián, Katarína a Ján
11:00 + Jozef, Monika, Miriam a starí rodičia z oboch strán

Vianočná sv. spoveď: Dnes je v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.00 vo farskom kostole. Približne v tomto čase sa spovedá aj vo všetkých mestských kostoloch okrem katedrály. Budeme spovedať 4 kňazi. Vzadu na stolíku pri dverách si môžete zobrať pomôcku na lepšiu prípravu k sv. spovedi. Je to nachystané tak pre deti ako aj pre dospelých.

Požehnanie betlehemov: v utorok, na štedrý deň, ráno o 7:30 bude sv. omša, kde si môžete priniesť vaše betlehemy na požehnanie.

Betlehemské svetlo: na štedrý deň, na rannú sv. omšu o 7:30 prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo, ktoré si budete potom môcť odpáliť domov. Kostol bude otvorený do 10:00.

Návšteva farského betlehema: aby ste sa mohli prísť pokloniť malému Ježišovi v jasliach, farský kostol bude otvorený v stredu 25. 12. v čase od 14.00 do 16.00 hod.

Jasličková pobožnosť: naše mladé mamičky so svojimi deťmi nacvičili krásnu jasličkovú pobožnosť, na ktorú ste srdečne pozvaní v stredu 25.12. o 16:00 k sestrám vincentkám na Šindolku. Tešíme sa.

Obnova manželských sľubov: V nedeľu, na sviatok sv. rodiny, si môžu manželia vo sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: po sv. omšiach si v sakristii môžete nahlasovať úmysly na nasledujúci polrok od 1.1. do 30.6.2020.

Vianočná ofera: Na polnočnej a na sviatok Božieho narodenia bude vianočná zbierka. Vopred PBZ.

Spolok sv. Vincenta v spolupráci s Diecéznou charitou prosí o dobrovoľnícku pomoc strávenú s ľuďmi bez domova počas dní: 25.12., 26.12., 1.1. a 6.1., kedy sú obchody a galérie obchodných domov zatvorené a ľudia bez domova sú odkázaní úplne na ulicu. Ak by ste chceli takýmto spôsobom pomôcť aspoň hodinou cez spomenuté sviatky v priestoroch Domu charity sv. Rafaela – vedľa Merkury Market, tak kontaktujte č. tel. 0904 671 470, resp. mail: stehlik.mario@gmail.com.

Taktiež sestry vincentky prosia o pomoc pri vydávaní polievky najmä v dňoch 28.12., 29.12., 4.1. a 5.1. od 12.00 – 13.00 hod., keďže bohoslovci sú v týchto dňoch na prázdninách. V prípade záujmu kontaktujte vyššie spomenutý kontakt.