20.12.2020 - 27.12.2020

Liturgický kalendár

štvrtok Štedrý deň
piatok Slávnosť Narodenia Pána
sobota Sv. Štefana, prvého mučeníka
nedeľa Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Július, Margita a rodičia z oboch strán
streda 18:00 + Oľga a rodičia z oboch strán
štvrtok 7:30 Za farníkov
24:00 ZBP a milosti Ducha Sv.
piatok 8:00 Na dobrý úmysel
9:30 Za farníkov
11:00 + Jozef, Vladimír, Alžbeta
sobota 8:00 Za farníkov
9:30 + Michal, Klára a Emil
11:00 Na dobrý úmysel
Nedeľa 08:00 Na dobrý úmysel
09:30 Poďakovanie za 30 r. sviatostného manželstva Tibora a Moniky a ZBP pre celú rodinu
11:00 + Štefan, Júlia a rodičia z oboch strán

Epidemiologické opatrenia: V celom okrese sú vyhlásené prísne opatrenia kvôli zhoršujúcej sa zdravotnej situácii. V kostoloch je účasť ľudí možná po prepočte 15 m2 na osobu, čo pri našej ploche je 9 ľudí (vrátane kňaz, miništrant, organista, kostolník). Preto prosíme, aby prednostne mali vstup do kostola na sv. omšu ľudia, ktorí majú nahlásený úmysel sv. omše. Ak by ich bolo menej, potom môžeme vpustiť ďalších. Prosíme o pochopenie a trpezlivosť.

Tiež rešpektujte, prosím, vyznačené sedenie, dôsledne používajte dezinfekciu pri vstupe a nosenie rúšok.

Naďalej ostávame v online priestore, teda vysielame všetky sv. omše, tak v týždni, polnočnú ako aj všetky 3 sv. omše v nedeľu a vo sviatok.

Betlehemské svetlo: Vo štvrtok  o 7:30  na sv. omšu prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo, ktoré si budete potom môcť odpáliť domov. Kostol bude otvorený k odpáleniu svetla od 8:00 do 10:00.

Obnova manželských sľubov: V nedeľu, na sviatok sv. rodiny, si môžu manželia pri všetkých sv. omšiach, ktoré budeme vysielať online, obnoviť svoje manželské sľuby.

V sobotu na sviatok sv. Štefana večerná sv. omša o 18:00 nebude, keďže doobeda sú 3.

Sestry vincentky na Šindolke oznamujú, že z dôvodu protipandemických opatrení bude kláštor pre verejnosť uzavretý, nebude prístup ani na sv.omše.

Vianočná ofera: Na polnočnej a na sviatok Božieho narodenia býva vianočná zbierka. Ktorí môžete, pošlite nám váš milodar inými spôsobmi (napr. prevodom na farský účet, nájdete ho na webovej stránke farnosti). Vopred PBZ.