19.12.2021 - 25.12.2021

Liturgický kalendár

piatok Štedrý deň
sobota Narodenie Pána
nedeľa Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jolana
streda 18:00 Za Božie požehnanie a milosti pre rodinu Makvovú
štvrtok 18:00 + Oľga a rodičia z oboch strán
piatok 07:30 ZBP pre Elenu
22:00 Sv. omša v noci – Za farníkov
00:00 Polnočná – Za farníkov
sobota 08:00 + Viola, Jozef a starí rodičia z oboch strán
09:30 + Michal, Klára, Emil a Lýdia
11:00 + Vladimír, Alžbeta a Jozef
Nedeľa 08:00 + Emil, Jarmila a Milan
09:30 + Štefan
11:00 + Margita, Tibor a celá nebohá rodina

Pandemické opatrenia: Od 10.12. je povolená účasť 30 ľudí v kostole v režime OP. Náš diecézny biskup udelil z tohto dôvodu dišpenz od účasti  na sv. omši v nedele a v prikázaný sviatok.

Betlehemské svetlo: V piatok  o 7:30  na sv. omšu prinesú skauti do nášho kostola betlehemské svetlo, ktoré si budete potom môcť odpáliť domov. Kostol bude otvorený k odpáleniu svetla od 8:00 do 10:00. Požehnanie betlehemov: V piatok o 7:30 pri sv. omši budeme tiež požehnávať vaše betlehemy, ktoré si môžete poukladať pred sv. omšou okolo oltára.

Na štedrý deň okrem „polnočnej“ bude pridaná aj sv. omša v noci o 22:00, keďže sú kapacitné obmedzenia, aby ste tak mohli prísť v čo najväčšom počte. 

Vianočná sv. spoveď: Dnes budeme od 15:00 do 17:00 k dispozícii 4 kňazi k sv. spovedi. Sv. prijímanie počas tohto času nebudeme rozdávať, aby ste sa nezdržiavali v kostole. Prosíme, aby ste sa dôsledne pripravili na sv. spoveď, taktiež, aby ste sa vyznávali z vašich hriechov stručne, vecne, aby vaša spoveď trvala krátko a aby sa tak každý mohol vyspovedať.  Kto by nestihol sv. spoveď, ešte budeme pokračovať v spovedaní aj v týždni utorok, streda, štvrtok od 17:00 do 18:00 pred sv. omšou.

Sv. prijímanie: Dnes sv. prijímanie poobede rozdávať nebudeme.
Tí, ktorí sa do kostola nevojdete alebo ste hatení režimom OP, môžete pristúpiť k sv. prijímaniu v závere každej sv. omše, tak v týždni ako aj v nedele.  Na budúci víkend, tak v sobotu ako aj v nedeľu, od 14:00 do 15:00 budeme každých 20 min. (teda o 14:00, 14:20, 14:40 a 15:00) rozdávať v kostole a pred kostolom sv. prijímanie.

Obnova manželských sľubov: V nedeľu, na sviatok sv. rodiny ako to býva zvykom, si môžu manželia pri všetkých sv. omšiach, či tu v kostole alebo online, obnoviť svoje manželské sľuby.

Zbierka: V sobotu, v prvý sviatok vianočný, bude vianočná zbierka. Vopred PBZ za vaše milodary a obety.