18.12.2022 - 24.12.2022

Liturgický kalendár

sobota Štedrý deň
nedeľa Slávnosť Narodenia Pána

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre rodinu
streda 18:00 ZBP pre Elenu
štvrtok 18:00 + Alojz, Katarína, Juraj a Katarína
piatok 18:00 + Olinka a rodičia z oboch strán
sobota 07:30 + Eva
24:00 Na dobrý  úmysel
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Margita a Tibor
11:00 Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie počas  celého roka za celú rodinu s prosbou o ďalšie milosti

V tomto týždni budeme ešte navštevovať starých a chorých po domoch k vianočnej sv. spovedi. Ohlásime sa deň vopred telefonicky.

Vianočná sv. spoveď: Dnes sa koná v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.30 vo farskom kostole. Približne v tomto čase sa spovedá aj vo všetkých mestských kostoloch okrem katedrály. Budeme spovedať 4 kňazi.  Každých 20 min. budeme rozdávať sv. prijímanie.

Budeme spovedať aj v celom budúcom týždni pred večernými sv. omšami od 17:30.

Požehnanie betlehemov a betlehemské svetlo: V sobotu, na štedrý deň, ráno o 7:30 bude sv. omša, kde si môžete priniesť vaše betlehemy na požehnanie. Zároveň po rannej sv. omši od 8:00 do 10:00 si môžete prísť odpáliť betlehemské svetlo do nášho kostola, ktoré nám prinesú zoborskí skauti.

Návšteva farského betlehema v kostole: Keby ste sa chceli prísť pokloniť malému Ježišovi v jasliach, či už sami alebo s celými rodinami, farský kostol bude otvorený v nedeľu 25. 12.  od 14.00 do 17.00 hod.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: Citát na tento týždeň: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8, 31). Na stolíku pri dverách si ho môžete zobrať.

Farská púť do Sv. zeme: 12.5. – 19.5.2023. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe. Prihlásiť sa treba do konca adventu.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok 1.1. – 30.6.2023: od utorka 27.12. po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne.

Zbierka: Na budúcu nedeľu sa koná vianočná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.