3.2.2020 - 09.02.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
streda Sv. Agáty, panna a mučenice
štvrtok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa 5. Nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Miroslav, Stanislav, Jozef a rodičia z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre Milana
štvrtok 18:00 + Mária, Anton  a Ivan
piatok 18:00 + Ján (pohrebná sv. omša)
sobota 18:00 + Emília, Vojtech, Gašpar, Magdaléna, Alojz
Nedeľa 8:00 + Jozef
9:30 Za manželku Janku
11:00 + Matúš a Dáška

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Prvý piatok: spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vystavená Oltárna Sviatosť, v pondelok spovedáme v penzióne a v piatok spovedáme po domoch.

Dišputy: Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom večera bude doc. JCLic. Andrej Kačmár. Spoločne budeme diskutovať o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi a jeho prevencia. Dišputy pod hradom sa uskutočnia  v utorok 4.2.2020 o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3.

Národný týždeň manželstva: V týždni od 10. do 16.2. bude na Slovensku 10. ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou “ Náš príbeh“ .Centrum pre rodinu Nitra pri tejto príležitosti pozýva na niekoľko podujatí – Večer príbehov s kresťanskými koučmi, sv.omšu s adoráciou za manželov, prednášku Richarda Vašečku, rodinný karneval, či kurz Manželské večery. Viac informácií na plagáte a www.centrumprerodinu.sk