31.1.2021 - 06.02.2021

Liturgický kalendár

utorok Sviatok Obetovanie Pána (Hromnice)
streda Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
piatok Sv. Agáty, panny a mučenice
sobota Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa 5. nedeľa cez rok 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Veroniku
streda 18:00 + Miloslav, Stanislav, Jozef a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Vladimír
piatok 18:00 + Milan (pohrebná)
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Aurélia a Viliam
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 Poďakovanie za 85 r. života otca a ZBP pre celú rodinu

Birmovanci: V nedeľu o 18:00 bude ďalšie birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke.

Podporme našich domácich obchodníkov, prevádzkovateľov reštaurácií, kaviarní a ostatných…, ktorí v tomto neľahkom čase zápasia o prežitie.

Obnova nitrianskej Kalvárie: Možno viete a možno nie, pátri verbisti na Kalvárii sa odhodlali obnoviť celý areál Kalvárie, teda kaplnky, zastavenia krížovej cesty, kostol, mobiliár…  Pozrite si na ich internetovej stránke výzvu k obnove a pripojme sa aj my, ako jedna z mestských farností,  podľa svojich možností k peknému dielu.

Poďakovanie: V posledných dvoch týždňoch  sme spoločne mohli pomôcť viacerým ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi: 6 rodín sa mohlo tešiť z počítačov a notebookov, ktoré deti v tomto čase potrebujú na dištančné vzdelávanie, podporili sme kúpu funkčného sporáka na tuhé palivo, aby si jedna rodina mohla kúriť a variť. Ďakujem preto všetkým vám, ktorí sa vkladáte aj takýmto spôsobom do pomoci núdznym. Tiež ďakujem za spoluprácu CPR v Nitre a UKF.