29.1.2023 - 05.02.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Jána Bosca, kňaza
štvrtok Sviatok Obetovania Pána – Hromnice, vo sv. omši budeme požehnávať  sviece, prosím, prineste si ich.
piatok Sv. Blažeja, biskupa
nedeľa 5. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Imrich, Mária, Štefan a Miroslav
Streda 18:00 + Vendelín a Ivan
štvrtok 18:00 Za Božie požehnanie, milosti a dar viery  pre deti
piatok 18:00
sobota 18:00 + Pavlínka, Apolónia, Elenka, Eva a Marta
Nedeľa 08:00 + Ján a Katarína
09:30 ZBP pre Luciu
11:00 ZBP pre Milana

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Prvý piatok: Spovedáme od 17:00, v piatok bude od 17:00 vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok spovedáme od rána v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich starých a chorých farníkov.

Prvopiatková celonočná adorácia: V piatok od 21:00 do soboty 8:00 bude celonočná poklona. Prosím, zapíšte sa do pripravenej tabuľky na stolíku pri dverách.

Svätoblažejske požehnanie hrdla: V piatok vo sv. omši budeme udeľovať požehnanie hrdla ako je tomu zvykom na sviatok sv. Blažeja, biskupa.

Ohlášky: V sobotu o 14:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Viktor Buday a Laura Valachova. Pomodlime sa aj za tých mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza svojimi milosťami.

Poďakovanie: Veľmi pekne ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa aktívne zapojili do príprav ekumenického večera. Zo všetkých strán dostávam silne pozitívnu odozvu, ako ľuďom, ktorých sme hostili, bolo u nás dobre, ako sa cítili prijatí. Bolo nás viac ako 120 kresťanov z viacerých cirkví a 10 kňazov a duchovných. Ešte raz veľká vďaka za vašu ochotu, obetu aj spoluúčasť.

Pozvánka: Centrum VERUM, ktoré pôsobí v Nitre v priestoroch u piaristov, pozýva 9.2. o 16:30 na prednášku „Ako nestratiť svoje deti v dobe technológií?“ 16:30-17:30 Mgr. Silvia Morávková PhD. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na ich stránke. Povzbudzujme.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“
(Matúš 7,12 ). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je zbierka s názvom Boj proti hladu, za ktorou stoja naše sestry vincentky a je určená hladujúcim a biednym vo svete. V mene sestier vincentiek PBZ za podporu tohto charitatívneho diela.