20.3.2023 - 26.03.2023

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 5. Pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre Miloslava a celú rodinu
streda 18:00 ZBP pre Katarínu
štvrtok 18:00 + Dezider a Katarína
piatok 18:00 + Milan (pohrebná)
sobota 18:00 + Helena, Rudolf a Rodičia
Nedeľa 08:00 Poďakovanie za 70 r. života a ZBP do ďalších rokov
09:30 Za farníkov
11:00 + Jaroslav, Gregor, Ján, Eva a rodičia z oboch strán

Birmovanci: Dnes o 17:00 bude na fare ďalšie birmovanecké stretko.

Snúbenecká príprava 2: V sobotu od 9:00 do 16:00 bude v kostole celodenný program pre snúbencov.

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok býva krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností – dnes to bude čnosť spravodlivosti.

Nahlasovanie k sv. spovedi pre starých a chorých: Do pondelka 20.3. nám zahláste, prosím, našich starých a nevládnych farníkov k veľkonočnej sv. spovedi, ktorých začneme už tento týždeň navštevovať. Môžete tak urobiť po sv.omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne 0908 770 347.

Kňazské povolanie: Chceme povzbudiť mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, že sa môžu prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prihlášky do Kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie v Nitre možno podať do 30. apríla 2023. Podrobnosti k podávaniu prihlášok nájdete na výveske pred kostolom.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Vchádzajte tesnou bránou. Lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.“ (Matúš 7,13). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Personália: Z rozhodnutia diecézneho biskupa Viliama Judáka je od 1.4.2023 náš pán kaplán Anton Grznár menovaný za administrátora farnosti Čeladice a teda po 9 mesiacoch odíde z našej farnosti. Ďakovné sv. omše bude slúžiť v nedeľu 26.3. o 8:00 a 11:00, kedy sa s ním oficiálne rozlúčime.

Zápis: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Nitre na Chrenovej oznamuje, že zápis do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. apríla 2023 v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Rodičov s deťmi, ktorí majú záujem bližšie spoznať školu, pozývame na ,,Deň otvorených dverí“ dňa 29. marca v čase od 8.00 hod do 14. 00 hod. Viac informácií o škole nájdete na webovej stránke školy www.zsgorazdova.sk

Zbierka: Na budúcu nedeľu je zbierka určená na pomoc pre prenasledovaných kresťanov a utečencov vo svete, zvlášť v Iraku, Sýrii a Libanone. PBZ vopred všetkým dobrodincom.