10.2.2020 - 16.02.2020

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Školastiky, panny
utorok Preblashoslavenej Panny Márie Lurdskej
nedeľa 6. Nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Andrea
streda 18:00 + Ján
štvrtok 18:00 ZBP pre Miriam a Elenu
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ivan
Nedeľa 8:00 + Vincent, Vincencia, Michal, Marián a rodičia
9:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za 40 r. sviatostného manželstva a ZBP

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Národný týždeň manželstva: V týždni od 10. do 16.2. bude na Slovensku 10. ročník kampane Národný týždeň manželstva s témou “ Náš príbeh“ .Centrum pre rodinu Nitra pri tejto príležitosti pozýva na niekoľko podujatí – Večer príbehov s kresťanskými koučmi, sv. omša s adoráciou za manželov, prednášku Richarda Vašečku, rodinný karneval, či kurz Manželské večery. Viac informácií na plagáte a www.centrumprerodinu.sk

Príprava na celomestské misie 21.3. – 29.3.: V týchto dňoch budú prebiehať v celom meste, teda v každej farnosti misie s cieľom oživiť duchovný život všetkých veriacich, do našej farnosti prúdu pátri dominikáni zo Zvolena. Už teraz sa pripravuje týždeň pre misiami prípravný týždeň, aby v každej farnosti už rezonovala myšlienky misií a tiež aby sme sa už začali posväcovať. V dňoch 16.3. – 21.3. bude každá farnosť mať jeden deň službu celodennej adorácie v kláštore u ružových sestier (sobota 21.3.) a celodenného čítania Božieho Slova v kostolíku sv. Michala na Vŕšku (štvrtok 19.3.). Vzadu na stolíku je pripravený papier, aby ste sa už teraz zapísali na spomenuté služby. Tiež v sobotu 21.3. je objednané divadelné predstavenie Povolanie pápež v DAB ako začiatok misií, každá farnosť bude mať 50 – 100 lístkov a tak nechoďte do divadla skôr J, ale pôjdeme spoločne.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme.

Zbierka: So začiatkom nového mesiaca na budúcu nedeľu bude aj pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti, vopred PBZ.