6.2.2023 - 12.02.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
streda Sv. Jozefíny Bakhity, panny
piatok Sv. Školastiky, panny
nedeľa 6. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Anna a rodičia
Streda 18:00 + Miroslav, Jozef, Stanislav a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Mária a Štefan
piatok 18:00 + Edita (pohrebná)
sobota 18:00 + František, Emília, Teodor, Anna
Nedeľa 08:00 + Andrea a rodičia
09:30 + Jozef
11:00 + Mária Magdaléna , František a Jozef

Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu o 12:00 v kostole.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu bude o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky: V sobotu o 15:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Peter Kotlár a Jana Prišegemová. Pomodlime sa aj za tých mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza svojimi milosťami.

Rekolekcia: Vo štvrtok sa koná v kostole sv. Ladislava u piaristov kňazská rekolekcia. O 9:00 je adorácia a o 9:30 rekolekčná sv. omša. Srdečne vás pozývame medzi nás a prosíme o modlitby za nás kňazov.

Pozvánka: Centrum VERUM, ktoré pôsobí v Nitre v priestoroch u piaristov, pozýva 9.2. o 16:30 na prednášku „Ako nestratiť svoje deti v dobe technológií?“ 16:30-17:30 Mgr. Silvia Morávková PhD. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na ich stránke. Povzbudzujme.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. (Žalm 23, 1-4). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.

Teraz po detskej sv. omši je na fare nedeľné stretko pre deti plné hier, piesní a katechéz. Ste srdečne pozvané.