30.3.2020 - 05.04.2020

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa
  • Všetky sv. omše pre verejnosť počas nasledujúceho týždňa sú z dôvodu rozhodnutia najvyšších štátnych a cirkevných predstavených zrušené do odvolania.
  • Kvetná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00
streda 18:00
štvrtok   18:00
piatok 18:00
sobota 18:00
Nedeľa   8:00
  9:30
11:00

Sledovanie sv. omší: Upriamujem pozornosť na vysielanie sv. omší, či už cez RTVS, TV LUX, TV Nitrička, prípadne cez rádia Lumen, Slovenský rozhlas, Reginu a iné internetové portály. Sledovanie sv. omší cez farskú webovú stránku je obmedzené technickými kapacitami siete a serveru. Pri väčšom pripojení užívateľov môžu nastať technické problémy. V nedeľu sv. omšu o 8:00 sa pokúsime vysielať na farskej webovej stránke.

Spojení v modlitbe: V tomto čase, keď sa neslávia v kostoloch verejné bohoslužby, pozývam vás všetkých, aby sme sa každý večer o 20:00 spojili v modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu a obetovali tieto modlitby za zastavenie šírenia koronavírusu, za chorých a za všetkých lekárov, zdravotníkov i dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú.

Pozvanie k pôstu: Naši biskupi nás pozývajú, aby sme sa  zapojili do pôstu za odvrátenie hrozby šírenia koronavírusu, ktorý budeme spoločne konať každý piatok počas celého pôstneho obdobia a to spôsobom, aký je určený na popolcovú stredu a veľký piatok, teda len raz do dňa sa najesť dosýta a dvakrát prijať trochu pokrmu.

Sv. spoveď: Vysluhovanie sv. spovede pred veľkonočnými sviatkami  nebude možné tak ako sme boli zvyknutí (pri spoločne vyhlásenej sv. spovedi) a preto vás chcem pozvať, aby ste si vykonávali sv. spoveď po individuálnom nahlásení termínu na 0908 770 347.

Bolo by lepšie, keby prídete naraz ako členovia jednej domácnosti a postupne sa vyspovedáte. Treba sa telefonicky nahlásiť, aby sme zamedzili väčšiemu zhromažďovaniu ľudí. Spovedať sa bude v kostole v dohodnutom čase. Je veľmi potrebné, aby ste si doma vykonali dobrú prípravu na sv. spoveď, aby trvala čo najkratšie (stručné a jasné vyznanie závažných hriechov). Prosím, aby ste žiadali o sv. spoveď v prípade, ak sa nachádzate v stave smrteľného hriechu alebo v inej veľmi závažnej situácii. Teraz nie je vhodný čas žiadať o  sv. spoveď z dôvodov, napr. že sa to patrí, alebo som tak zvyknutý/á, alebo z dlhej chvíle… Ak človek nemá ťažký hriech, teda má len všedné hriechy, tak sa nachádza v stave milosti posväcujúcej a nie je nutné žiadať o sv. spoveď.

Tiež treba zachovať základné hygienické odporúčanie (1,5 m vzdialenosť, použitie rúška, prípadne rukavíc). Po sv. spovedi bude možné dostať sv. prijímanie – podľa odporúčania KBS na ruku: človek predstúpi pred kňaza s otvorenými rukami smerom nahor, po prijatí svätého Pánovho Tela od kňaza na ruku si hneď vloží svätú hostiu do úst a až potom odchádza na svoje miesto.