21.3.2021 - 27.03.2021

Liturgický kalendár

štvrtok Slávnosť Zvestovania Pána
nedeľa Kvetná  nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Jozef a starí rodičia z oboch strán
streda 18:00 Za dar viery a obrátenia synov Juraja a Jána
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 18:00
sobota 18:00 + Katarína a Dezider
Nedeľa 08:00 Z farníkov
09:30 Za svetlo Ducha sv., milosti a B. požehnanie pre všetkých príbuzných
11:00 Za  duše v očistci

Na budúcu nedeľu bude Kvetná nedeľa a tak si pripravte bahniatka (baburiatka), aby ste si doma takto viditeľne sprítomnili tento sviatočný deň. Na Veľký piatok bude možnosť sledovať nafilmovanú krížovú cestu na web stránkach biskupstva alebo nitrianskych farností, nakoľko nebude možné zrealizovať typickú krížovú cestu cez naše mesto.

Zbierka: Dnes je mesačná (marcová) zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.