10.5.2020 - 16.05.2020

Liturgický kalendár

štvrtok Sv. Mateja, apoštola
sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
nedeľa 6. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Emília a Rudolf
streda 18:00 + Emil, Jarmila, Filoména, Štafan
štvrtok 18:00 Na úmysel
piatok 18:00 + Oľga (pohrebná sv. omša)
sobota 18:00 + Michal, Antónia a rodičia z oboch strán
Nedeľa 8:00 ZBP pre Agátu a Jána
9:30 Za farníkov
11:00 ZBP pre rodinu

Obnovenie sv. omší pre verejnosť: od stredy 6.5. je možné sláviť sv. omše za účasti verejnosti pri zachovaní predpísaných nariadení: sedenie v každej druhej lavici, ochranné rúška na tvári, pri vstupe do kostola použiť dezinfekciu, 2m rozostupy okrem ľudí zo spoločnej domácnosti tak v interiéri kostola ako aj v jeho exteriéri. Sv. prijímanie sa bude naďalej podávať na ruku a vynecháva sa znak pokoja. Sv. omša v nedeľu o 8:00 je prioritne určená pre seniorov.  Spovedať budem v sakristii pol hodiny pred sv. omšou. Kostol sa bude otvárať taktiež len pol hodiny pred sv. omšou.

Modlitba sv. ruženca v rodinách: Sv. otec František pozýva všetkých veriacich, aby v mesiaci máj obnovili vo svojich rodinách spoločnú modlitbu ruženca. Pripomína, že práve v máji sa veriaci majú modlievať túto modlitbu výsostne doma s cieľom posväcovať svoje vzájomné vzťahy. Vytvorte si doma pekný oltárik, vyzdobte sochu Panny Márie a tak sa zjednocujte v modlitbe.

Dôležité informácie: Slávenie prvého sv. prijímania sa prekladá na neurčito. Tí, ktorí ste zaplatili za lístky na predstavenie Povolanie pápež, si môžete prísť po sv. omšiach zobrať peniaze.