15.5.2022 - 21.05.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
nedeľa 6. veľkonočná nedeľa – farské hody

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Tibor, Aurélia, Július a Valéria
streda 18:00 + Angela a Michal
štvrtok 18:00 + Ladislav a Barbora
piatok 18:00 Poďakovanie za 80r. života Anny a Teodora a ZBP do ďalších rokov
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 + Viliam a rodičia
Detská sv. omša nebude!
11:00 Za farníkov / ZBP pre Elenu

Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti sláviť farské hody ku cti sv. Urbana, patróna farského kostola i celej zoborskej farnosti. V kostole bude len sv. omša o 8:00, detská sv. omša nebude a o 11:00 bude slávnostná sv. omša na námestí pred Artinom. Hlavným celebrantom bude páter Ján Štefanec, misionár SVD. Ste srdečne pozvaní. 

Pobožnosť k sv. Ríte: Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa pri plastike sv. Ríty, ktorá je umiestnená na farskom múre, pomodlíme ruženec sv. Ríty a požehnáme ruže, ktoré si môžete priniesť.

Ohlášky:  V sobotu v našom kostole prijímu sviatosť manželstva: 13:00  Michal Bodorík a Nina Kozárová, 15:00 Richard Janák a Adriana Šumská. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomohol na ceste životom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude hodová zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.