7.5.2023 - 13.05.2023

Liturgický kalendár

streda Sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi
budúca nedeľa 6. veľkonočná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za milosti a prosba o ďalšiu ochranu a vedenie Pannou Máriou pre rodinu
streda 18:00 + František
štvrtok 18:00 + Mária, Dušan a Lívia
piatok 18:00
sobota 18:00 + Ján, Helena, Andrej a Žofia
Nedeľa 08:00 Poďakovanie za 80 r. života a ZBP do ďalších rokov pre celú rodinu
09:30 Za farníkov
11:00 + Anna, Vendelín a Anna

Modlitba za našich birmovancov: Ako aj po minulé roky chcem poprosiť, aby sme si rozobrali našich birmovancov a sprevádzali ich každodennou modlitbou až do birmovky a možno aj po nej. Vzadu na stolíku pri dverách sú ich birmovanecké preukazy, rozoberme si ich a každý deň sa modlime za nich, za ich vieru, dary Ducha sv. , za ich životy, rodiny.

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v piatok o 14:00 Peter Maťo a Petra Boledovičová, v sobotu o 15:00 Martin Labuda a Nina Chalúpková a o 16:00 Andrej Kováč a Erika Kurčová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Májové pobožnosti: Počas mesiaca máj sa budeme pred každou sv. omšou modliť mariánsku pobožnosť, budeme ju obetovať za pokoj a mier vo svete, za blížiace sa voľby v našej krajine a za obnovu viery v našej farnosti.

Ars Organi: 15. ročník medzinárodného organového festivalu v Nitre, dnes o 19:00 ste pozvaní do  evanjelického kostola SV. Ducha   na organový koncert rakúskeho organistu Daniela Freistettera.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil .“ (Marek 8,36). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Sv. ruženec na Svätoplukovom námestí: Pri príležitosti mesiaca máj, ktorý je zasvätený úcte k Panne Márii, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ruženca, ktorá sa bude konať dňa 13.mája 2023 (sobota) na sviatok Fatimskej Panny Márie o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe. Všetci ste srdečne pozvaní!

Majáles: Náš farský spevokol organizuje 19.5. v kultúrnom dome pri kostole farský batôžkový majáles. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.