14.2.2021 - 20.02.2021

Liturgický kalendár

streda Popolcová streda
nedeľa 1. pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 50 r. života a ZBP pre Miriam a Pavla
streda 18:00 Poďakovanie za 80 r. života a ZBP pre celú rodinu
štvrtok 18:00 + Miroslav
piatok 18:00 + Mária a Mária
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 ZBP pre Radovana a Zuzanu
09:30 Poďakovanie za 34 r. života Andrey a ZBP pre celú rodinu
11:00 Poďakovanie za 50 r. sviatostného manželstva Jozefa a Oľgy a ZBP pre celú rodinu

Birmovanci: Dnes o 18:00 je ďalšie birmovanecké vysielanie na našej farskej webovej stránke.

Popolcová streda: V stredu začína pôstne obdobie. Je prikázaný pôst – zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku do konca života) a tiež len raz dosýta sa najesť (od 18. roku do 60. roku), pričom je dovolené prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento pôst nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Ľudia, ktorí sú vážne chorí, nie sú viazaní týmito podmienkami. Pamätajme, že pôst je spojený s obrátením, so zmenou života, s nábožnosťou, s láskou k Bohu …

Krížová cesta: Chcem vás pozvať, aby ste sa počas pôstu modlili modlitbu krížovej cesty, aspoň v piatky a v nedele, môžete ale aj každý deň. Nech sa táto typická modlitba v pôstnej dobe stane aj našou osobnou modlitbou. Tiež sa ju môžete modliť samozrejme aj ako spoločnú modlitbu v rodinách.

Pôstna krabička: Z toho, čo ušetríme počas pôstu, sa tento rok pomôže chudobným ľuďom v Ugande a Rwande. Kto by ste chceli našu typickú pôstnu aktivitu, ktorú pripravila Slovenská katolícka charita – pôstnu krabičku – mať aj doma v papierovej podobe, ako po minulé roky, keď ste si ju zobrali z kostola, zo stolíka vzadu pri dverách, napíšte mi mail aj s vašou poštovou adresou a ja vám ju doručím. Dostali sme ich 50. V balení nájdete všetky kroky ako máte s krabičkou zaobchádzať.

Sv. omše na YouTube: Po opakovaných upozorneniach, že naše farské živé vysielanie sa mnohým z vás nedarí sledovať z pravdepodobného dôvodu preťaženia nášho vysielania ( každú nedeľu máme viac ako 2000 pripojení), tak sme vytvorili ďalší zdroj vysielania na youtube. Dá sa tam pripojiť aj priamo z našej farskej stránky. A tak máme dva zdroje, ten doterajší cez našu farskú stránku a druhý na kanál youtube. Ďakujem veľmi pekne nášmu webmastrovi Adamovi Šabíkovi.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná (februárová) zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ za vašu podporu a milodary.