13.2.2023 - 19.02.2023

Liturgický kalendár

nedeľa 7. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 81 r. života Janky a ZBP do ďalších rokov
streda 18:00 Za požehnaný pôrod
štvrtok 18:00 Poďakovanie za 65 r. života Mariana a za Božie milosti a dary DSV do ďalších rokov
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Ján a rodičia z oboch strán
09:30 ZBP pre Andreu a celú rodinu
11:00 + Viktor

Birmovanci: Dnes je o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Charizmatický večer v utorok po sv. omši o 18:45. Ste pozvaní.

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v piatok o 15:00 Tomáš Križan a Dáša Ďurovičová a v sobotu o 16:00 Peter Matuška a Veronika Ferenčáková. Pomodlime sa aj za tých mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza svojimi milosťami.

Národný týždeň manželstva 13.2. – 19.2.: Bližší program pre manželom na upevnenie partnerského života si pozrite na výveske pred kostolom alebo webe Centra pre rodinu v Nitre.

Duchovné centrum Lukov Dvor v Nitre organizuje kurz PODNIKANIE S JEŽIŠOM KRISTOM. Kurz bude viesť Ján Košturiak, ktorý je známy v rôznych krajinách sveta, na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Číne, Vietname, USA, UK, Taliansku a v ďalších krajinách…. Na kurze zaznejú témy:  Podnikanie a opravovanie sveta, zmysel a princípy podnikania, podnikateľský model a vzťah k sebe, k druhým ľuďom, k veciam a k Bohu, empatia a inovácie – ako premieňať problémy na príležitosti, ako premieňať nápady na riešenia, chyby a nástrahy v podnikaní, podnikanie ako služba. Termín kurzu: 17.2. – 19.2.2023, prihlasovanie: www.misionari.sk. Srdečne pozývame!

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Matúš 18, 20). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Prosba: Prosíme o posilnenie upratovacích skupín, ktoré každý piatok po sv. omši upratujú kostol, aby bol na víkend čistý a pripravený pre nás všetkých. Tieto skupiny sa striedajú, čím viac skupín bude, tým menej často bude mať daná skupina službu. Mnohé ženy zostarli, ochoreli a už nevládzu a tak prosím, aby sme sa vložili aj do tejto  potrebnej služby. Vopred PBZ.

Zbierka: Dnes je mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.  Prišli nám nové preddavky za energie, len v kostole je to za plyn 503 eur a za elektrinu 381 eur. Je to viac ako 3 násobné zvýšenie ceny za energie, ako sme mali v minulom roku. Rovnako tak je tomu aj vo farskej budove. Viete, že doteraz sme na pokrytie týchto platieb používali peniaze z nedeľného zvončeka a peniaze z pravidelnej mesačnej zbierky sme používali na rôzne potreby súvisiace údržbou kostola, jeho okolia, fary a rozvojom farnosti (v minulom roku sme dali opraviť vstupné dvere, natreli sa ríny na kostole, kúpila sa do kostola obrazovka s technikou na liturgické spevy, nové mikrofóny pre spevokol a mnoho iného). Teraz všetky peniaze tak zo zvončeka ako aj zo zbierok pre farnosť budeme musieť používať na pokrytie nákladov za energie.