17.5.2020 - 23.05.2020

Liturgický kalendár

štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok
piatok Sv. Ríty z Cascie, rehoľníčky
nedeľa 7. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za rodinu
streda 18:00 + Ladislav a Barbora
štvrtok 18:00 + Jozef a Viola
piatok 18:00 + Jozef (pohrebná sv. omša)
sobota 18:00 Za Emanuela a poďakovanie za sviatosť manželstva
Nedeľa

Farské hody

8:00 + rodičia z oboch strán
9:30 NEBUDE
11:00 Za farníkov

Obnovenie sv. omší pre verejnosť: od stredy 6.5. je možné sláviť sv. omše za účasti verejnosti pri zachovaní predpísaných nariadení: sedenie v každej druhej lavici, ochranné rúška na tvári, pri vstupe do kostola použiť dezinfekciu, 2m rozostupy okrem ľudí zo spoločnej domácnosti tak v interiéri kostola ako aj v jeho exteriéri. Sv. prijímanie sa bude naďalej podávať na ruku a vynecháva sa znak pokoja a podávanie košíkov na milodary. Milodar môžete obetovať potom do košíčka pri východe z kostola.  Sv. omša v nedeľu o 8:00 je prioritne určená pre seniorov.  Spovedať budem v sakristii pol hodiny pred sv. omšou. Kostol sa bude otvárať taktiež len pol hodiny pred sv. omšou.

Farské hody: Blížia sa farské hody, ktoré budeme sláviť na budúcu nedeľu. Keďže verejné podujatia nie sú ešte povolené, tak farské hody nebudú mať verejný charakter svätourbanských slávností, ale len liturgického slávenia. Slávnostná sv. omša bude o 11:00 na parkovisku za kostolom, kde pripravíme poľný oltár, zabezpečíme ozvučenie, stany aj lavičky. Slávnostným celebrantom bude Dr. Štefan Židek, kancelár žilinského biskupstva. Prosím, keďže po sv. omši bude požehnanie vína a viníc, prineste si aj svoje víno na požehnanie. Tiež prosím, aby ste priniesli agapé, ktoré bude po sv. omši. Na hody bude po sv.omšiach hodová zbierka. Pripomínam, že sv. omša o 9:30 bude zrušená. V prípade zlého počasia budú sv. omše v kostole a to všetky tri, vrátane detskej. Prosím, v prípade nevhodného počasia sledujte farskú stránku, tam budú aktuálne informácie.

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Dôležité informácie: Slávenie prvého sv. prijímania sa prekladá na neurčito. Tí, ktorí ste zaplatili za lístky na predstavenie Povolanie pápež, si môžete prísť po sv. omšiach zobrať peniaze.

V pondelok 18. mája 2020 Slovenská pošta vydáva poštovú známku tlačenú v pamätnom tlačovom liste k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II. Na pošte Nitra 1 v tento deň (a potom nasledujúcich 7 dní) bude sa používať i príležitostná pečiatka. Záujemcovia si môžu známku ako i pamätnú obálku (FDC) zakúpiť v predajniach Slovenskej pošty a tiež v pondelok 18. mája 2020 i v Nitre na Hrade v čase od 15.00 do 17.00 hod., kde bude i príležitostná pečiatka.