22.5.2022 - 28.05.2022

Liturgický kalendár

štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
nedeľa 7. veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Za Božiu pomoc a milosti pre Karola, Emanuela a Magdalénku
streda 18:00 + Ľubica
štvrtok 18:00 + Alžbeta
piatok 18:00 + Melánia (pohrebná)
sobota 18:00 + rodičov a súrodencov
Nedeľa 08:00 ZBP pre rodinu
09:30 ZBP pre rodiny Hatalovú a Fintovú
11:00 Za farníkov

Pobožnosť k sv. Ríte: Dnes o 15:00 hod. sa pri plastike sv. Ríty, ktorá je umiestnená na farskom múre, pomodlíme ruženec sv. Ríty a požehnáme ruže, ktoré si môžete priniesť.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Ohlášky:  V sobotu v našom kostole prijímu sviatosť manželstva: 15:00  Rastislav Valašek a Simona Pšenčíková, 16:00 Andrej Líška a Mária Sásová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomohol na ceste životom.

Vysokoškolské TeDeum: V stredu 25.5. o 18:30 v kostole u františkánov sa uskutoční slávnostná sv. omša ku koncu školského roka, hlavným celebrantov bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po skončení je v pastoračnom centre agapé a hudobný program.

Duchovná obnova pre nezadaných (25+): V Žiline v Katolíckom dome sa v sobotu 11.6.2022 uskutoční jednodňová duchovná obnova pre ľudí, ktorí hľadajú partnera. Sprevádzajúcim je don Pavol Grach SDB. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe. Povzbudzujeme…

Zbierka: Dnes je hodová zbierka pre potreby našej farnosti a kostola. Vopred PBZ.