29.5.2022 - 04.06.2022

Liturgický kalendár

streda Sv. Justína, mučeníka
štvrtok Sv. Petra a Marcelína, mučeníkov
piatok Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
nedeľa Slávnosť Zoslania Ducha Sv. – Turíce

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Paulína, Ján, Jozef, Viliam
streda 18:00 + Jaroslav, Anton a rodičia
štvrtok 18:00 + Vendelín a Peter
piatok 18:00 + Ľudovít (pohrebná)
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Terézia
11:00 + František a Jozef

Prvý piatok: Pozývam k pravidelnej sv. spovedi, spovedám od 17:00. V piatok od rána spovedáme našich starých a nevládnych farníkov.

Prvé sv. prijímanie: V sobotu máme v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania v dvoch skupinách, o 9:00 a 11:30. Deti budú mať tento týždeň v utorok, stredu, štvrtok nácviky od 14:00 do 17:15, v piatok budú mať sv. spoveď od 15:00 do 18:00.

Turíčna celonočná vigília: Zo soboty na nedeľu bude celonočná vigília vo forme eucharistickej adorácie. Začne v sobotu o 19:00 a skončí v nedeľu pred rannou sv. omšou. Prosím, zapíšte sa do zoznamu na hodinové služby, aby počas celej noci bol vždy nieto v kostole.

Duchovná obnova pre nezadaných (25+): V Žiline v Katolíckom dome sa v sobotu 11.6.2022 uskutoční jednodňová duchovná obnova pre ľudí, ktorí hľadajú partnera. Sprevádzajúcim je don Pavol Grach SDB. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na farskom webe. Povzbudzujeme…