14.5.2023 - 20.05.2023

Liturgický kalendár

utorok Sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka
štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok
budúca nedeľa 7. veľkonočná 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 Poďakovanie za 60 r. života Soni a ZBP do ďalšieho života
streda 18:00 + Ondrej a rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + Ladislav a Barbora
piatok 18:00 + Klotilda (pohrebná)
sobota 18:00 + Eduard
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Valéria a rodičia
11:00 Poďakovanie za 60 r. života a ZBP do ďalších rokov

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v sobotu o 15:00 Štefan Kanka a Hana Krištofičová. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Pobožnosť k sv. Ríte z Cascie: Na budúcu nedeľu o 15:00 pri plastike sv. Ríty (pri farskom múre) sa uskutoční spoločná modlitba ruženca sv. Ríty a posvätíme ruže sv. Ríty.

Májové pobožnosti: Počas mesiaca máj sa budeme pred každou sv. omšou modliť mariánsku pobožnosť, budeme ju obetovať za pokoj a mier vo svete, za blížiace sa voľby v našej krajine a za obnovu viery v našej farnosti.

Ars Organi: 15. ročník medzinárodného organového festivalu v Nitre, dnes o 19:00 ste pozvaní do  piaristického kostola na organový koncert slovenskej nitrianskej organistky a zároveň organizátorky tohto festivalu Márie Magyarovej Plšekovej.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska .“ ( 1. Jánov list 4,8). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Majáles: Náš farský spevokol organizuje 19.5. v kultúrnom dome pri kostole farský batôžkový majáles. Bližšie info na výveske pred kostolom.

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom a podporovateľom PBZ.