22.5.2023 - 28.05.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
piatok Sv. Filipa Neriho, kňaza
budúca nedeľa Slávnosť Zoslania Ducha Sv. (Turíce)

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Júlia, Štefan, Jozef, Štefan
streda 18:00 Poďakovanie za 15 r. sviatostného manželstva a Božiu pomoc pre rodinu
štvrtok 18:00 + Alžbeta
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie za 86 r. života Etely a ZBP
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 Z dôvodu hodov detská sv. omša nebude
11:00 1. + Michal a Irena                    2. ZBP pre Elenu

Pobožnosť k sv. Ríte z Cascie: Dnes o 15:00 pri plastike sv. Ríty (pri farskom múre) sa uskutoční spoločná modlitba ruženca sv. Ríty a posvätíme ruže sv. Ríty.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši okolo 18:45 sú v kostole modlitby chvál.

Ohlášky: Sviatosť manželstva príjmu v našom kostole: v sobotu o 15:00 Erik Fule a Klaudia Pisarčíková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste životom.

Ars Organi: 15. ročník medzinárodného organového festivalu v Nitre, dnes o 19:00 ste pozvaní do  evanjelického kostola na organový koncert českej organistky Ireny Chřibkovej.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Zmýšľať  podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj .“ ( List Rimanom 8,6). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Prvé sv. prijímanie: V sobotu 27.5. sa v dvoch skupinách o 9:00 a 11:30 v našej farnosti uskutoční slávnosť prvého sv. prijímania pre naše deti, ktoré prvýkrát príjmu do svojej duše sviatostného Pána Ježiša. Deti majú nácviky v utorok, stredu a štvrtok: prvá skupina od 14:30 do 16:00 a druhá skupina od 16:00 do 17:30. V piatok od 16:00 do 17:30 je v kostole sv. spoveď pre deti a ich rodinných príslušníkov a rodičovská brigáda.

Farské hody: V nedeľu 28.5. slávime farské hody ku cti sv. Urbana, patróna našej farnosti a kostola. V kostole bude sv. omša len o 8:00, detská sv. omša o 9:30 nebude. Slávnostná sv. omša bude o 11:00 na námestí pred Artinom a hlavným celebrantom bude Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Po nej požehnáme zoborské vinice i prinesené víno a bude spoločné agapé. Prosím, aby sme poprinášali niečo pod zub a vzájomne sa pohostili.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude hodová zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom a podporovateľom PBZ.