6.4.2020 - 12.04.2020

Liturgický kalendár

  • Všetky sv. omše pre verejnosť počas nasledujúceho týždňa sú z dôvodu rozhodnutia najvyšších štátnych a cirkevných predstavených zrušené do odvolania.
  • Veľkonočné trojdnie a nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Sv. spoveď: Vysluhovanie sv. spovede pred veľkonočnými sviatkami  nebude možné tak ako sme boli zvyknutí (pri spoločne vyhlásenej sv. spovedi) a preto vás chcem pozvať, aby ste si vykonávali sv. spoveď po individuálnom nahlásení termínu na 0908 770 347.
Bolo by lepšie, keby prídete naraz ako členovia jednej domácnosti a postupne sa vyspovedáte. Treba sa telefonicky nahlásiť, aby sme zamedzili väčšiemu zhromažďovaniu ľudí. Spovedať sa bude v kostole v dohodnutom čase. Je veľmi potrebné, aby ste si doma vykonali dobrú prípravu na sv. spoveď, aby trvala čo najkratšie (stručné a jasné vyznanie závažných hriechov). Prosím, aby ste žiadali o sv. spoveď v prípade, ak sa nachádzate v stave smrteľného hriechu alebo v inej veľmi závažnej situácii. Teraz nie je vhodný čas žiadať o  sv. spoveď z dôvodov, napr. že sa to patrí, alebo som tak zvyknutý/á, alebo z dlhej chvíle… Ak človek nemá ťažký hriech, teda má len všedné hriechy, tak sa nachádza v stave milosti posväcujúcej a nie je nutné žiadať o sv. spoveď.
Tiež treba zachovať základné hygienické odporúčanie (1,5 m vzdialenosť, použitie rúška, prípadne rukavíc). Po sv. spovedi bude možné dostať sv. prijímanie – podľa odporúčania KBS na ruku: človek predstúpi  pred kňaza s otvorenými rukami smerom nahor, po prijatí svätého Pánovho Tela od kňaza na ruku si hneď vloží svätú hostiu do úst a až potom odchádza na svoje miesto.

Sledovanie sv. omší: Upriamujem pozornosť na vysielanie sv. omší, či už cez RTVS, TV LUX, TV Nitrička, prípadne cez rádia Lumen, Slovenský rozhlas, Reginu a iné internetové portály.  Pozrite si na našej farskej webovej stránke www.nitra.zobor.nrb.sk  tiež odporúčania ako sledovať sv. omšu doma cez televíziu, texty k veľkonočnému trojdniu a ako duchovne prijímať sv. prijímanie. Sledovanie sv. omší cez našu farskú webovú stránku je obmedzené technickými kapacitami siete a serveru. Pri väčšom pripojení užívateľov môžu nastať technické problémy. Televízny prenos farských bohoslužieb počas sviatkov bude nasledovný:

Zelený štvrtok: sv. omša o 18:00
Veľký piatok: obrady o 17:00
Biela sobota: veľkonočná vigília o 19:30 (pripravte si sviece na obnovu krstných sľubov)
Veľkonočná nedeľa: 8:00

Pôst na Veľký piatok: Tento deň je dňom pokánia a pôstu v celej Cirkvi (raz do dňa sa dosýta najesť platí od 18. do 60. roku života) a zdržania  sa mäsitého pokrmu (platí od 14. roku života).

Poklona v Božom hrobe: Na Bielu sobotu bude celý deň vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 9.00 do 18:00. Môžete prísť jednotlivo v priebehu dňa do kostola na osobnú adoráciu, prípadne celá rodina a v tichu, pri Ježišovom hrobe, sa pomodliť, meditovať, premýšľať… Prosíme vás, aby ste rešpektovali všetky hygienické nariadenia. Pred kostolom bude usporiadateľ, ktorý bude usmerňovať a dohliadať na dodržiavanie hygienických zásad a pokynov o zhromažďovaní ľudí.