2.4.2023 - 08.04.2023

Liturgický kalendár

Zelený štvrtok 18.00 Slávenie poslednej večere
Veľký piatok 17.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
Biela sobota 20.00 Veľkonočná vigília
nedeľa Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Vladimír a rodičia
streda 18:00 + Matilda
štvrtok 18:00 + Július a Katarína, Juraj a Zuzana
piatok 17:00 Veľkopiatkové obrady
sobota 20:00 Na dobrý  úmysel
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 ZBP pre rodiny
11:00 + Tibor a Margita

Po odchode pána kaplána Antona Grznára vítame duchovného otca ThDr. Marcela Cíbika, kancelára biskupského úradu, ktorý bude vypomáhať v našej farnosti, za čo mu vopred ďakujem.

Obrady na Veľký piatok  začínajú o 17.00 hod. Potom bude vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 20:00. Tento deň je dňom pokánia a pôstu v celej Cirkvi (raz do dňa sa dosýta najesť platí od 18. do 60. roku života) a zdržania  sa mäsitého pokrmu (platí od 14. roku života). V tento deň sa my kresťania aj takýmto spôsobom spájame s Pánom Ježišom a jeho utrpením.

Krížová cesta cez mesto: Aj tento rok sa koná krížová cesta cez mesto, začiatok je o 13.30 pred budovou okresného súdu. Po skončení na Kalvárii sa pokračuje slávením veľkopiatkových obradov o 15.00, ktoré bude viesť náš diecézny biskup Viliam Judák.

Na Bielu sobotu bude celý deň vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 8.00 do 19.00 (pri rannom vyložení o 8.00 sa budeme modliť ranné chvály). Je to krásna možnosť prísť v priebehu dňa do kostola na osobnú adoráciu, prípadne celá rodina a v tichu, pri Ježišovom hrobe, sa pomodliť, meditovať, premýšľať… Prosíme vás, aby ste sa zapísali do zoznamu na stolíku pri dverách na hodinové služby počas celého dňa pred Sviatosťou. Vigília Vzkriesenia začne v sobotu o 20.00. Prineste si, prosím, sviece na obnovu krstných sľubov. Po skončení bude procesia okolo kostola

Veľkonočná sv. spoveď v našom kostole je dnes od 15.00 do 17.30. Budeme spovedať 4 kňazi. V tomto čase sa spovedá vo všetkých kostoloch okrem katedrály. Budem spovedať aj v utorok a stredu od 17:30.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ ( Ján15,13). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka. Vopred PBZ všetkým dobrodincom.