8.1.2023 - 14.01.2023

Liturgický kalendár

nedeľa 2. nedeľa v období cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 ZBP pre členky 33. ružencovej ruže
streda 18:00 Za milosti, dary D.SV. a nájdenie správnej cesty pre brata Petra
štvrtok 18:00 + Eva, Anton, Klára, Štefan a rodičia
piatok 18:00
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + členovia rodiny
09:30 + Mária a Pavol
11:00 + Júlia

Končí sa vianočné obdobie, začína cezročné obdobie

Birmovanci: Na budúcu nedeľu bude o 17:00 na fare birmovanecké stretko.

Zapisovanie sobášov na tento rok začalo od utorka po večerných sv. omšiach v sakristii, účasť oboch snúbencov je nutná, nakoľko hneď po zápise je organizačné snúbenecké stretnutie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok 1.1. – 30.6.2023:  Všetky dni sú už tu v kostole zapísané,  kto by potreboval odslúžiť sv. omšu v kňazskom penzióne na Šindolke, môže kontaktovať pána kaplána Antona, číslo je na farskej stránke, alebo posielame sv. omše pátrovi Johnovi do Ugandy. V tejto druhej veci kontaktujte, prosím, mňa.

Poďakovanie: Ďakujem veľmi pekne za pomoc s prípravou a priebehom vianočných udalostí: Ďakujem rodinám, ktoré nám venovali do kostola vianočné stromčeky. Za ich výzdobu ďakujem veľmi pekne rodinám Ujlackým a Procházkovým a za pomoc s osadením Tonkovi Ivančíkovi a pani kostolníčke. Za krásnu výzdobu a aranžovanie jasieľ ďakujem Ľudke, Editke a Jarke. Za silvestrovský a trojkráľový punč ďakujem tiež rodine Ujlackej a Tonkovi Ivančíkovi, tiež Vladkovi Pieseckému. Za prípravu sv.omše v kameňolome ďakujem Marošovi, Ondrejovi, Palovi a ostatným členom rodiny Šabíkovej, pánovi Dúbravickému a Vladimírovi Libantovi. Rodine Chrtianskej, ktorá sa angažuje v zoborskom skautingu, ďakujem za prinesenie betlehemského svetla. Obom spevokolom, našim organistom a Patrícii Husárovej ďakujem za obohacovanie vianočnej liturgie.  Rodine Pieseckej tiež ďakujem za poskytnutie automatického dávkovača dezinfekcie tu v kostole. Mamičkám Aničke, Majke, Marianke a všetkým ostatným ďakujem za nacvičenie krásnej jasličkovej pobožnosti. Tešíme sa na budúci rok.

Pomoc pre Petra Staníka: Zbierka pre dofinancovanie výťahu pre nášho hendikepovaného farníka na sviatok Troch kráľov vyniesla 1377 eur. Veľmi pekne vám v jeho mene ďakujem a som hrdý, že aj takýmto spôsobom sa prejavujeme ako komunita, keď si pomáhame v núdzi.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: Stala sa nám chyba v kartičkách a tak si zoberte aj opravenú z minulej nedele aj z dnešnej. Na stolíku pri dverách si ich môžete zobrať obe.

Voda života: Pátri verbisti pozývajú 20.-22.1. na biblický víkendový kurz o víne, ktorý sa bude konať na Kalvárii. Bližšie info a prihlasovanie na stránke www.svd.sk

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.