30.5.2021 - 05.06.2021

Liturgický kalendár

utorok Sv. Justína, mučeníka
štvrtok Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
sobota Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
nedeľa 10. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + František a Jindřich
streda 18:00 + Jozef
štvrtok 18:00 + členky 33. ruže
piatok 18:00 + Františka – žena (pohrebná)
sobota 18:00 ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 ZBP pre Jána s rodinou
11:00 + Mária a súrodenci

Od pondelka sa zväčšuje počet ľudí na sv. omši v interiéri podľa kľúča: polovičná obsadenosť miest na sedenie, čo je v našom kostole 80 osôb.

Procesia na Božie telo: Vo štvrtok, na sviatok Božieho Tela, ak bude pekné počasie, bude po sv. omši slávnostná procesia okolo kostola. Pripravte pre deti aj lupienky a kvety, ktoré budú sypať pred Eucharistickým Ježišom v sprievode.

Prvý piatok: Spovedám od 17:30, prípadne po sv. omši. Starých a chorých tento týždeň spovedať nebudem, prosím, podľa potreby si ma potom zavolajte telefonicky v ďalších dňoch.

V sobotu 5.6. budú v našej farnosti 2 slávenia prvého sv. prijímania, o 9:00 a 11:30. Vstup do kostola je len na lístky. Deti budú mať v tomto týždni v utorok, stredu, štvrtok v kostole nácviky 3.A od 14:00 do 15:30, potom sa kostol zdezinfikuje a 3.B + 3.C  od 15:45 do 17:15. V piatok budú mať sv. spoveď od 15:00 do 18:00, budeme spovedať viacerí kňazi.

Ohlášky: V sobotu chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole:
16:00: Pavol Skalický a Michaela Candráková. Aj týchto mladých ľudí zahrňme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude v kostole sv. omša len o 8:00, ďalšie sv. omše budú zrušené, nakoľko sme všetci pozvaní na námestie pred DAB, kde sa bude konať slávnostná sv. omša o 10:00, ktorú bude pri príležitosti sviatku Kristovho Tela a Krvi celebrovať náš diecézny biskup Viliam Judák.

Birmovanci: Dnešné stretnutie sa ruší. Ďakujem za pochopenie.

KBS: Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV. Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje.