25.12.2022 - 31.12.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Štefana, prvého mučeníka, druhý sviatok vianočný
utorok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
streda Sv. Neviniatok, mučeníkov
piatok Sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 + Štefan
09:30 + Alžbeta, Vladimír a Jozef
11:00 + Michal, Klára, Emil a Lýdia
utorok 18:00 + Václav, Margita, Terézia a starí rodičia z oboch strán
streda 18:00 + Jozef, Šarlota, rodičia a súrodenci
štvrtok 18:00 + Zuzana
piatok 18:00 + kňaz Peter (Murdza), kostolníčky + Olinka, Magda a Katarína
sobota 13:00 Na dobrý úmysel
17:00 1. + Hedviga a Ľudevít    2. + Manfréd
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 ZBP pre rodinu
11:00 + Jozef, Monika, Miriam a starí rodičia z oboch strán

Návšteva farského betlehema v kostole: Farský kostol bude otvorený v nedeľu 25. 12.  od 14.00 do 17.00 hod.

Druhý sviatok vianočný – sv. Štefana: V pondelok budú všetky 3 sv. omše ako v nedeľu.

Jasličková pobožnosť: Aj tento rok si na druhý sviatok vianočný naše mamy, mladí, deti pripravili krásnu jasličkovú pobožnosť a keďže je viac ako 40 účinkujúcich a do kostola sa nezmestíme, tak sa bude konať v aule u sestier vincentiek na Šindolke v pondelok, na sv. Štefana, o 15:00.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok 1.1. – 30.6.2023: od utorka 27.12. po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne.

Charizmatický večer: v utorok po sv. omši o 18:45 v našom kostole.

Obnova manželských sľubov: v piatok, na sviatok Sv. Rodiny, na večernej sv. omši si manželia môžu obnoviť svoje manželské sľuby.  Veľmi vás k tomu povzbudzujeme.

Silvester:  Ako po minulé roky aj tento rok sa bude konať v sobotu na Silvestra o 13:00 sv. omša v zoborskom kameňolome. Po nej skauti zapália silvestrovský oheň a bude spoločné agapé a punč. V kostole bude na Silvestra sv. omša o 17:00 spojená s ďakovnou pobožnosťou a prečítaním koncoročnej štatistiky a vyúčtovania. Potom bude aj polnočná adorácia od 23:30 – 24:00 s novoročným požehnaním celej farnosti.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: Citát na tento týždeň: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3, 16). Na stolíku pri dverách si ho môžete zobrať.

Zbierka: Dnes je vianočná zbierka pre potreby našej farnosti. Vopred PBZ.