4.4.2021 - 10.04.2021

Liturgický kalendár

pondelok Veľkonočný pondelok
nedeľa 2. veľkonočná nedeľa (Nedeľa Božieho Milosrdenstva)

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 Veronika a Ernest
09:30 Poďakovanie za 70r. života a ZBP pre celú rodinu
11:00 Poďakovanie za 46r. sviatostného manželstva a ZBP pre rodinu
utorok 18:00 ZBP a dary Ducha Sv. pre Barborku
streda 18:00 + rodičia a súrodenci z rodiny Galisovej
štvrtok 18:00 + Anna a rodičia Teofil a Mária a Margaréta a Michal
piatok 18:00
sobota 18:00 Poďakovanie za 35r. sviatostného manželstva a ZBP pre rodinu
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Július
11:00 + Miroslav, František a rodičia z oboch strán

Na veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu, teda bude aj detská sv. omša o 9:30.

Vo veľkonočnú nedeľu a vo veľkonočný pondelok bude kostol otvorený k osobnej modlitbe od 15:00 do 18:00 pri zachovaní proti pandemických opatrení a počte 6 osôb v kostole. V ďalšie dni bude kostol otvorený hodinu pred večernou sv. omšou, teda od 17:00 hod. Prosím, aby sme rešpektovali pokyny pani kostolníčky alebo poverenej služby pri vchode kostola. Slávenie sv. omší za účasti ľudí ešte povolené nie je. Prosím, buďme vďační za zmiernenie opatrení, no zároveň aj trpezliví a dôslední, nech si to nepokazíme.

Individuálna sv. spoveď a individuálne sv. prijímanie: Naďalej nie je možné vysluhovať tieto sviatosti komunitne, ale len individuálne. Spovedať budem každý deň od 17:00 do začiatku sv.omše. Je potrebné sa telefonicky nahlásiť na farskom mobilnom čísle 0908 770 347 na dohodnutý deň a čas, po vyspovedaní dostanete hneď aj sv. prijímanie.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v najbližšiu sobotu:

  • 13:00 – Juraj Bilický a Zuzana Rajtárová
  • 14:00 – Matúš Lešinský a Lenka Kelemenová
  • 15:00 – Norbert Bús a Nikoleta Moravčíková.

Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, nech im Pán pomáha na ceste manželským životom.

Zbierka: Dnes je každoročná veľkonočná zbierka. Vopred PBZ.