9.4.2023 - 15.04.2023

Liturgický kalendár

nedeľa 2. veľkonočná  – Nedeľa Božieho milosrdenstva 

Úmysly sv. omší

pondelok 08:00 Za farníkov
09:30 Poďakovanie za 33 r. sviatos. manželstva a ZBP pre celú rodinu
11:00 ZBP pre Janu
utorok 18:00 + Marek
streda 18:00 + starí rodičia z oboch strán
štvrtok 18:00 + ujo Palo
piatok 18:00 + Gabriel a Filoména
sobota 18:00 + Magdaléna, Rudolf, Ján a Anna
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Július
11:00 Poďakovanie za Božie milosrdenstvo a s prosbou o milosti pre celú rodinu

V pondelok budú 3 sv. omše ako v nedeľu. Prežívame veľkonočné obdobie a preto namiesto modlitby Anjel Pána sa modlievame Raduj sa nebies kráľovná.

Charizmatický večer: V utorok po sv. omši 18:45 je v kostole večer modlitieb a chvál. Pozývame.

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu: Na budúcu nedeľu slávime sviatok Božieho milosrdenstva a preto vás o 15:00 pozývame do kostola na pobožnosť  k Božiemu milosrdenstvu.

Birmovanci: Na budúcu nedeľu bude o 17:00 na fare birmovanecké stretnutie.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.“ ( Ján11,25). Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je veľkonočná zbierka. Srdečné PBZ všetkým dobrodincom.