12.4.2020 - 18.04.2020

Liturgický kalendár

  • Všetky sv. omše pre verejnosť počas nasledujúceho týždňa sú z dôvodu rozhodnutia najvyšších štátnych a cirkevných predstavených zrušené do odvolania.
  • Celý týždeň je veľkonočná oktáva a budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva.

Sledovanie sv. omší: Upriamujem pozornosť na vysielanie sv. omší, či už cez RTVS, TV LUX, TV Nitrička, prípadne cez rádia Lumen, Slovenský rozhlas, Reginu a iné internetové portály.  Pozrite si na našej farskej webovej stránke nitra.zobor.nrb.sk  tiež odporúčania ako sledovať sv. omšu doma cez televíziu a ako duchovne prijímať sv. prijímanie.

Veľkonočný pondelok online: o 8:00.

Obraz alebo svieca v okne: Na návrh českých biskupov, ktorý podporili aj slovenskí biskupi, dnes po skončení veľkonočnej vigílie dajme do našich okien obraz Pána Ježiša alebo zapáľme sviecu, aby sme takto vyjadrili víťazné veľkonočné tajomstvo, ktoré slávime v našich chrámoch.

Otvorený kostol: Na veľkonočnú nedeľu  bude kostol otvorený od 14:00 do 16:00 k osobnej poklone a súkromnej modlitbe, pri rešpektovaní všeobecných hygienických nariadení, aby ste aspoň takto mohli zakúsiť veľkonočnú atmosféru v chráme. Tiež o 14:00, 15:00 a 16:00 bude možnosť prijať sv. prijímanie v exteriéri kostola všetkým tým, ktorí ste v milosti posväcujúcej.

Poďakovanie: Veľmi pekne ďakujem naším ženám – kvetinárkam Ľudke a Editke za krásnu výzdobu Božieho hrobu i kostola. Tiež ďakujem nášmu webmastrovi Adamovi Šabíkovi a celej asistencii, miništrantom, pani kostolníčke, našim organistom i spevákom, ktorí sa obetovali do duchovnej služby, ktorá je potrebná k náležitému sláveniu veľkonočných obradov.