30.12.2019 - 05.01.2020

Liturgický kalendár

utorok Sv. Silvestra, pápeža
streda Slávnosť Panny Márie, Bohorodičky, prikázaný sviatok
štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
nedeľa 2. nedeľa po narodení Pána

Úmysly sv. omší

utorok 13:00 V kameňolome: + Jozef, Helena a  Stanislav
17:00 + Manfréd
streda 8:00 Za potrebné milosti a dary D.SV. pre deti
9:30 Za farníkov
11:00 Poďakovanie za životné jubileum Moniky, poďakovanie za dar rodiny a ZBP.
štvrtok 18:00 ZBP pre Danielu a vnučku
piatok 18:00
sobota 18:00 Na dobrý úmysel
Nedeľa 8:00 + Alexander, Mária, Mária a Viliam
9:30 Za farníkov
11:00 + Ružena a rodičia a Margita a Vojtech

V utorok bude sv. omša o 13.00 v zoborskom kameňolome a potom zapálime silvestrovský oheň. Môžete si priniesť niečo na agapé. Silvestrovská sv. omša v kostole s čítaním koncoročnej štatistiky bude o 17.00 aj s poďakovaním za uplynulý rok. V noci od 23:30 do 24:00 bude v kostole polnočná adorácia s novoročným požehnaním celej farnosti.

Na Nový rok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, sú sv. omše ako v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00.

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Beseda: Viete, že viacerí z našej farnosti podporujú misijný projekt vo farnosti v Kyiebe v Ugande. Pomáhame tam s rozvojom kávovej plantáže a tak umožňujme tamojším ľuďom udržať si prácu a rozvíjať život v komunite. V sobotu 4.1. príde do nášho kostola kňaz John Vianney z tejto farnosti a bude sláviť spolu s nami večernú sv. omšu o 18:00 a potom bude v pastoračnom centre vo fare s ním beseda s premietaním fotografií. Srdečne pozývame.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: po sv. omšiach si v sakristii môžete nahlasovať úmysly na nasledujúci polrok od 1.1. do 30.6.2020.

Prvý piatok: Tento týždeň máme prvý piatok, v kostole budeme spovedať len klasicky, t.j. pol hodiny pred sv. omšou. Starých a chorých tiež v tomto mesiaci nebudeme navštevovať, nakoľko je krátko po vianočných sviatkoch.

Poďakovanie: Ďakujem za tohtoročnú vianočnú výzdobu kostola rodine Ujlackej a Procházkovej, taktiež za pomoc aj Veronike Florkovej, Tonkovi Ivančíkovi, Vladkovi Pieseckému. Strom venovala rodina Karola Janoviča, za čo im ďakujeme veľmi pekne.