27.12.2020 - 02.01.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Neviniatok, mučeníkov
utor – štvrt Dni vianočnej oktávy
piatok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
sobota Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
nedeľa 2. nedeľa po narodení Pána

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + priatelia
streda 18:00 Za farníkov
štvrtok 17:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 8:00 + Ondrej a Pavlína
9:30 Za farníkov
11:00 + Jozef
sobota 18:00 + Mária a Ján
Nedeľa 08:00 + Margita a Lukáš
09:30 ZBP pre Danielu
11:00 Za farníkov

Na Nový rok, na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, sú sv. omše ako v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00.

Epidemiologické opatrenia: Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre sú zrušené v celom okrese Nitra od 22.12.2020 všetky bohoslužby za účasti verejnosti až do odvolania kvôli zhoršujúcej sa zdravotnej situácii. Nebude sa ani rozdávať  sv.prijímanie ako tomu bolo v predchádzajúcich mesiacoch. Prosím, nech nás to neoberá o pokoj ani o radosť, nenechajme sa rozbiť pochybnými správami,  nakoľko toto nie je boj proti Cirkvi ani proti viere, ale proti chorobe, ktorá zúri všade naokolo. Nech nás to vedie k prehlbovaniu života viery, nech sme vzájomne citlivejší na Boha v hĺbke svojho srdca a tiež na  ľudí  okolo nás, ktorí potrebujú našu pomoc.  Naďalej ostávame v online priestore, teda vysielame všetky sv. omše, tak v týždni, ako aj všetky 3 sv. omše v nedeľu a vo sviatok.

Poďakovanie: Ďakujem za tohtoročnú vianočnú výzdobu kostola rodine Ujlackej a Procházkovej, taktiež za pomoc aj Veronike Florkovej, Marošovi a Jankovi Šabíkovcom. Veľký strom venovala rodina Bernarda Šišku a malé rodina Tonka Ivančíka, za čo im ďakujeme veľmi pekne. Kvety obetovali a krásne naaranžovali naše šikovné  kvetinárky Editka a Ľudka.  Všetkým PBZ.

Nahlasovanie úmyslov sv. omší: Úmysly na nasledujúci polrok od 1.1. do 30.6.2021 môžete nahlasovať telefonicky na mojom telefóne 0908 770 347 od pondelka do piatku v čase od 16:00 do 17:30. Nastáva pre mnohých zvláštna situácia keďže viacerí túžite byť účastní na sv. omši, ktorú nahlasujete. Pripomeňme si, že venovanie obety sv. omše našim zomrelým ako i živým je pre nich najväčším darom. Sv. omšu obetuje kňaz a my nemusíme byť na nej fyzicky prítomní, ak nám to možnosti neumožňujú.