5.6.2022 - 11.06.2022

Liturgický kalendár

pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
štvrtok Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza
sobota Sv. Barnabáša, apoštola
nedeľa 11. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Igor, Milan, rodičia
streda 18:00 + Mária, bratia a rodičia
štvrtok 18:00 + Eduard
piatok 18:00 + Matúš a Dáška
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 + Karol a rodičia
09:30 + Vojtech
11:00 + Margita a Tibor

Turíčna celonočná vigília: Dnešná celonočná adorácia sa ruší, nakoľko ste nedokázali vykryť všetky hodiny počas celej noci. Chcem, aby ste si aj cez túto situáciu uvedomili, že ak chcete mať zhruba raz za mesiac celonočnú adoráciu, tak sa do toho musíte zaangažovať. Tu nejde o to, že to nejako umelo vykryjeme miništrantmi, lektormi…  Buď to chcete  alebo nechcete. A ak ju chcete mať napr. spievanú, moderovanú čítaním biblických textov, rôznych hlbokých podnetných myšlienok, tak si to niektorí z vás musia pripraviť. Niekto z vás to musí jednoducho urobiť. Ak chcete mať vo farnosti stretká pre deti, aktivity pre mládež, nejaký program pre rodiny, niektorí z vás sa toho musia ujať.  Živá farnosť stojí na angažovaných a obetavých laikoch.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Primície: V nedeľu o 12.6. o 11:00 v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi bude sláviť primičnú sv. omšu vdp. Mikuláš Šurin, ktorý v našej farnosti počas minulého leta praxoval na diakonskej praxi. Na ďalší týždeň, na sviatok Božieho Tela a Krvi, bude v našom kostole sláviť primičnú sv. omšu pre nás.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola a farnosti. Vopred PBZ.