7.6.2020 - 13.06.2020

Liturgický kalendár

skončilo sa veľkonočné obdobie.

štvrtok Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
sobota Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
nedeľa 11. cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Eduard
streda 18:00 + Matúš a Dáška
štvrtok 18:00 + Peter
piatok 18:00
sobota 18:00 Za rodinu
Nedeľa 8:00 + Karol a rodičia
9:30 ZBP pre rodinu
11:00 Za farníkov

Farská procesia. Vo štvrtok, na slávnosť Božieho Tela, ak by bolo vhodné počasie, budeme mať po sv. omši procesiu okolo kostola a preto prosím ženy, aby sa spojili a pomohli vytvoriť oltáriky. Deti nech si prinesú lupienky kvetov tak, ako to býva zvykom.

Oznam z BÚ: V nedeľu 14. júna 2020 plánujeme spoločnú sv. omšu všetkých farností mesta Nitra pri príležitosti Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá by však nebola spojená s teoforickou procesiou. Slávnostná pontifikálna sv. omša začne o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre ( pri Divadle Andreja Bagara ). Hlavným celebrantom bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Z tohto dôvodu bude v kostole len ranná sv. omša o 8.00, ostatné budú zrušené.

Dôležité oznamy: organizačné stretnutie rodičov, ohľadom prvého sv. prijímania, bude v nedeľu 21.6. o 12:00 v kostole. Účasť aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa nutná.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok (1.7. – 31.12.) začne od utorka 23.6. po sv. omši v sakristii.

Zbierka:  Dnes je júnová farská zbierka pre potreby nášho kostola a našej farnosti. Vopred PBZ.