1.1.2023 - 07.01.2023

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
utorok Najsvätejšieho mena Ježiš
piatok Slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov
nedeľa 2. Nedeľa po narodení Pána – Sviatok Krstu Pána 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + členky 33. ružencovej ruže
streda 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc a silu v chorobe pre Rudolfa
štvrtok 18:00
piatok 08:00 Prosba o milosti a Božiu pomoc pre deti s rodinami
09:30 + Alojz
11:00 Za farníkov
sobota 18:00 Za obrátenie Róberta a jeho priateľky, aby ich Pán priviedol k sebe
Nedeľa 08:00 Za farníkov
09:30 + Matilda
11:00 Poďakovanie za Božie milosrdenstvo s prosbou o ďalšie milosti pre  celú rodinu

V piatok na Troch kráľov budú sv. omše ako v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00. Pri sv. omšiach budeme svätiť trojkráľovú vodu a kriedu. Tie si potom môžete zobrať domov a urobiť si doma súkromné posvätenie svojich príbytkov.

Trojkráľový punč: V piatok na Troch kráľov bude po sv. omšiach pred kostolom malé agapé formou punču a výťažok bude použitý na pomoc nášmu hendikepovanému farníkovi Petrovi Staníkovi, ktorý je bez nôh a potrebuje si vybudovať výťah v dome. Nakoľko aj po príspevku zo zdravotnej poisťovne je doplatok nad ich možnosti, chceme mu takto pomôcť k lepšiemu životu. Mnohí ho poznáte z kostola od ružových, nakoľko tam je vstupná rampa aj pre vozíčkarov. Vopred PBZ.

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

Na budúcu nedeľu si obnovíme pri sv. omšiach krstné sľuby, prineste si sviece.

Posvätenie domu: Kto si chcete nechať posvätiť dom, ohláste sa v sakristii alebo telefonicky.

Zapisovanie sobášov na tento rok začína od utorka po sv. omšiach v sakristii, účasť oboch snúbencov je nutná, nakoľko hneď po zápise je organizačné snúbenecké stretnutie.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok 1.1. – 30.6.2023:  po sv. omšiach v sakristii alebo na mojom telefóne.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť: Citát na tento týždeň: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“. (Marek 8,35). Na stolíku pri dverách si ho môžete zobrať.