7.8.2022 - 13.08.2022

Liturgický kalendár

pondelok Sv. Dominika, kňaz
utorok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
streda Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
štvrtok Sv. Kláry, panny
nedeľa 20. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Margita, Rudolf, Alica
streda 18:00 ZBP pre Mariana a Janku a šťastné narodenie ich dieťatka
štvrtok 18:00 + František (pohrebná)
piatok 18:00 ZBP pre krstné deti Jakub, Oliver, Berta a Stanka
sobota 18:00 + Zuzana a Ján
Nedeľa 08:00 Poďakovanie za 80 r. života a ZBP pre celú rodinu
11:00 Za farníkov

Púť na Kalvárii: Na budúci víkend sa uskutoční tradičná púť k Matke Božej, tento rok bude spojená aj so stretnutím rodín. Sobotňajší program vyvrcholí sv. omšou o 19:00, ktorú bude sláviť náš diecézny biskup Viliam Judák. V nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10:00. Ste srdečne pozvaní.

Zbierka: Máme nový mesiac a tak na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti a nášho kostola. Postupne realizujeme náter fasády kostola, všetky práce spojené s maľovaním fasády, rín, s výmenou bleskozvodov sú vykalkulované na viac ako 11 000 eur. Vopred PBZ.

Farnosť Chrenová organizuje 10.9.2022 pútny zájazd do opátstva Heiligenkreuz. Bližšie info na výveske pred kostolom alebo na webe chrenovskej farnosti.

Agapé: Vonku nás čaká kávičkové agapé, tak nech sa páči, ponúknite sa.