Farské oznamy: 2. nedeľa cez rok

20.1.2020 - 26.01.2020

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke. Ekumenická pobožnosť: v utorok o 18:00 sme pozvaní do kostola Sv. Ducha ku kresťanom evanjelikom na spoločnú modlitbovú pobožnosť, kde … viac

Farské oznamy: nedeľa krstu Krista Pána

13.1.2020 - 19.01.2020

Krst: v sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu. Biblické katechézy: Duchovný otec Ján Bulko vás pozýva po vianočnej prestávke na biblické stretnutia každý pondelok … viac

Farské oznamy: 2. nedeľa po narodení Pána

6.1.2020 - 12.01.2020

Trojkráľový punč: v pondelok, na Troch kráľov, bude po sv. omšiach pred kostolom malé agapé formou punču a výťažok bude použitý na  rozvoj a podporu misijného projektu farnosti Kyiebe v … viac

Farské oznamy: 4. adventná nedeľa

23.12.2019 - 29.12.2019

Vianočná sv. spoveď: Dnes je v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.00 … viac

Farské oznamy: 3. adventná nedeľa

16.12.2019 - 22.12.2019

Advent: Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky … viac

Farské oznamy: 2. adventná nedeľa

9.12.2019 - 15.12.2019

V pondelok, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, keďže je to prikázaný sviatok, tak sv. omša bude o 18:00. Advent: Roráty: Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše … viac

Farské oznamy: 1. adventná nedeľa

2.12.2019 - 08.12.2019

Prvý piatok: v tomto týždni spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V pondelok spovedáme v penzióne na … viac

Farské oznamy: 34. nedeľa v období cez rok

25.11.2019 - 01.12.2019

Požehnávanie adventných vencov: v sobotu na večernej sv.omši a na všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať vaše adventné vence, ktoré si pred sv. omšou poukladajte pod obetný stôl. Nahlasovanie starých … viac

Farské oznamy: 33. Nedeľa v období cez rok

18.11.2019 - 24.11.2019

Beseda vo farskom pastoračnom centre: Tento piatok 22.11. bude v našom kostole sv. omšu o 18:00 sláviť páter Maseo z rehole františkánov, ktorý niekoľko rokov prežil ako misionár v Južnom … viac