Farské oznamy: 33. nedeľa „cez rok“ C

13.11.2022 - 19.11.2022

Na sviatok Krista Kráľa možno pri verejnom recitovaní modlitby zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu získať pre seba úplne odpustky. Charizmatické modlitby: V utorok po sv.omši o 18:45 ste pozvaní na charizmatický … viac

Farské oznamy: 32. nedeľa „cez rok“ C

6.11.2022 - 12.11.2022

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu. Katarínska zábava: V piatok 25.11. sa uskutoční v kultúrnom centre pri kostole farská katarínska zábava, ktorú organizujú naši … viac

Farské oznamy: 31. nedeľa „cez rok“ C

30.10.2022 - 05.11.2022

Zápis birmovancov (žiaci 9. ročníkov a starší): Dnes o 14:00 sa v kostole bude konať dodatočný zápis birmovancov bývajúcich v zoborskej farnosti.  Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých:  byť vyspovedaný, prijať v daný … viac

Farské oznamy: 29. nedeľa „cez rok“ C

16.10.2022 - 22.10.2022

Charizmatické modlitby: V utorok po sv.omši 18:45 ste pozvaní na charizmatický modlitbový večer. Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu. Zápis birmovancov (žiaci 9. ročníkov a starší): 23.10. … viac

Farské oznamy: 28. nedeľa „cez rok“ C

9.10.2022 - 15.10.2022

Zápis birmovancov (žiaci 9. ročníkov a starší): 23.10. o 14:00 sa v kostole bude konať zápis birmovancov bývajúcich v zoborskej farnosti. Prihlášku si môžete zobrať vzadu na stolíku pri dverách … viac

Farské oznamy: 27. nedeľa „cez rok“ C

2.10.2022 - 08.10.2022

Charizmatické modlitby: V utorok po sv.omši 18:45 ste pozvaní na charizmatický modlitbový večer. Prvý piatok: Pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, budeme obaja s pánom kaplánom spovedať od 17:30. V … viac

Farské oznamy: 26. nedeľa „cez rok“ C

25.9.2022 - 01.10.2022

Krst: V sobotu o 10:30 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v sobotu prijať: o 15:00 Patrik Rutkovský a Liliana Stesňáková a o … viac

Farské oznamy: 25. nedeľa „cez rok“ C

18.9.2022 - 24.09.2022

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú v sobotu prijať: o 14:00 Lukáš Major a Silvia Lesňáková a o 15:00 Lukáš Gregora a Janka Odvarková. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí, aby im Pán pomáhal na ceste spoločným … viac