Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zhruba každé 2 týždne v mesiaci. Konkrétne dátumy a prihlasovanie na č.t. 0908 770 347, Milan Polák, farár.