Zapisovanie sobášov na rok 2023

Od utorka 3.1. 2023 po sv.omšiach o 18:00 !!! (neprichádzajte nahlasovať sobáše po doobedných sv. omšiach v nedele)  začína zapisovanie sobášov na rok 2023 v sakristii kostola. Prítomnosť oboch  snúbencov je nutná, nakoľko po zapísaní termínov je hneď v kostole hodinové snúbenecké stretnutie.

Snúbenecká príprava

Snúbenecká príprava – prvá časť

Snúbenecká príprava – druhá časť