format_quote

Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

(List Rimanom 12,18)

arrow_back Späť na všetky citáty