52 nedieľ - 52 citátov z Božieho slova

7. veľkonočná nedeľa

21.05.2023

Zmýšľať  podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

5. veľkonočná nedeľa

07.05.2023

Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil.

3. veľkonočná nedeľa

23.04.2023

Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.

5. pôstna nedeľa

26.03.2023

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.