52 nedieľ - 52 citátov z Božieho slova

2. nedeľa v cezročnom období

15.01.2023

Spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

01.01.2023

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

NEDEĽA NARODENIA PÁNA

25.12.2022

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

18.12.2022

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

27.11.2022

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako … viac