52 nedieľ - 52 citátov z Božieho slova

34. nedeľa cez rok

26.11.2023

Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,  ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.

33. nedeľa cez rok

19.11.2023

Pán, náš Boh,  je jediný Pán!  Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

32. nedeľa cez rok

12.11.2023

Nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;  a nedávajte miesto diablovi!

30. nedeľa cez rok

29.10.2023

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

29. nedeľa cez rok

22.10.2023

Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.

28. nedeľa cez rok

15.10.2023

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

27. nedeľa cez rok

08.10.2023

Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.

26. nedeľa cez rok

01.10.2023

Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, naveky ťa chcem … viac

25. nedeľa cez rok

24.09.2023

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

24. nedeľa cez rok

17.09.2023

Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!