format_quote

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

(List Rimanom 6,23)

arrow_back Späť na všetky citáty