format_quote

Zmýšľať  podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

(List Rimanom 8,6)

arrow_back Späť na všetky citáty