format_quote

Ježiš povedal apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“

(Matúš 28, 19)

arrow_back Späť na všetky citáty