Vzhľadom k tomu, že dňom 6. mája 2020 povolil Ústredný krízový štáb MVSR opätovné slávenie bohoslužieb v chrámoch, zverejňujeme oficiálne opatrenia stanovené  Úradom verejného zdravotníctva SAR a hlavného hygienika SR, v súlade s ktorými sa môžu sláviť bohoslužby v chrámoch opäť aj za účasti verejnosti. Prosíme kňazov, ako aj veriacich, aby tieto opatrenia rešpektovali, a dodržiavali.

Celý text si môžete prečítať v dokumente Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.