2.3.2020 - 08.03.2020

Liturgický kalendár

nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Tomáš a Emília
streda 18:00 ZBP pre Martu
štvrtok 18:00 + starí rodičia z oboch strán
piatok 18:00 + Mária (pohrebná)
sobota 18:00 ZBP pre Hanku
Nedeľa 8:00 + Ján a rodičia z oboch strán
9:30 Za farníkov
11:00 + Jozef, Mária a Mária a Jozef

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Krst: V sobotu o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujme sviatosť krstu.

Fatimská pobožnosť:  v sobotu o 17:00 budú fatimské modlitby pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou (vždy v prvú sobotu v mesiaci), chceme sa tak spolu s Pannou Máriou prehlbovať v láske a obetovať za spásu hriešnikov.

Prvý piatok: pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi, spovedáme každý deň hodinu pred sv. omšou, v piatok od 17:00 je vystavená Oltárna Sviatosť k poklone, v pondelok spovedáme v penzióne a v piatok spovedáme po domoch.

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok býva krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii. Ste pozvaní.

Pôstna krabička: vzadu si, prosím, rozoberte pôstne krabičky, aby sme mohli aj takýmto osobným spôsobom pomáhať biednym a núdznym. Vďaka.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme.

Divadlo: v sobotu 21.3. o 18:30 v rámci začiatku celomestských misií ste pozvaní do divadla Andreja Bagara na muzikálové predstavenie Povolanie pápež, práve týmto predstavením sa otvoria misie v našom meste, ktoré budú trvať celý nasledujúci týždeň, od 22.3. – 29.3. , cena lístka je 20 eur, zakúpiť si ich môžete po sv. omšiach v sakristii. Máme ich 70, tak sa teším.

Zbierka: dnes je biskupská jarná zbierka na charitu. V mene všetkých biednych vopred PBZ.