21.2.2021 - 27.02.2021

Liturgický kalendár

pondelok Sviatok Katedry sv. apoštola Petra
nedeľa 1. pôstna nedeľa  

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + starých rodičov z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre Štefan a Anna, Alžbetka a Hanka
štvrtok 18:00 K úcte Ducha Sv.
piatok 18:00 + Ján (pohrebná)
sobota 18:00 + Alexander a rodičia
Nedeľa 08:00 ZBP pre rodinu
09:30 Za farníkov
11:00 + Matúš a Dáška

Krížová cesta: Chcem vás pozvať, aby ste sa počas pôstu modlili modlitbu krížovej cesty, aspoň v piatky a v nedele, môžete ale aj každý deň. Nech sa táto typická modlitba v pôstnej dobe stane aj našou osobnou modlitbou. Tiež sa ju môžete modliť samozrejme aj ako spoločnú modlitbu v rodinách.

 

Pôstna krabička: Z toho, čo ušetríme počas pôstu, sa tento rok pomôže chudobným ľuďom v Ugande a Rwande. Kto by ste chceli našu typickú pôstnu aktivitu, ktorú pripravila Slovenská katolícka charita – pôstnu krabičku – mať aj doma v papierovej podobe, ako po minulé roky, keď ste si ju zobrali z kostola, zo stolíka vzadu pri dverách, napíšte mi mail aj s vašou poštovou adresou a ja vám ju doručím. Dostali sme ich 50. V balení nájdete všetky kroky ako máte s krabičkou zaobchádzať.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné poslať do schránky alebo mailom na moju adresu prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme. Veľmi by som chcel na farský múr zo Svätourbánskej ulice osadiť plastiku sv. Ríty, ktorej vďačíme za pomoc a požehnanie pri stavbe farskej budovy. Nech by sa aj jej podobizeň stala pre okoloidúcich po Svätourbánskej ulici milým duchovným podnetom na krátku zastávku a modlitbu a nech sa tak  táto veľká svätica stane súčasťou duchovného života mnohých ďalších ľudí…

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná (februárová) zbierka pre potreby našej farnosti. Minulú nedeľu po sv. omši o 9:30 sa nám opäť pokazil organ, zvyčajne sa tak udeje  na tretej sv. omši, preto sv. omša o 11:00 bola bez organu, došlo k technickej chybe, ktorá sa opakuje, no niekedy sa to samo odstráni, a tak keď v týždni prišli organári, nič nemohli opraviť, nakoľko organ chybu nevykazoval. A tak v týchto dňoch a týždňoch ho budú priebežne analyzovať a pokúsia sa chybu nájsť a odstrániť. Vopred PBZ za vašu podporu a milodary.