27.2.2023 - 05.03.2023

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 2. Pôstna nedeľa 

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Ján
streda 18:00 + súrodenci
štvrtok 18:00 Za Božiu pomoc a milosrdenstvo pre deti
piatok 18:00
sobota 18:00 + Marta, Jozef, Ľudovít a rodičia
Nedeľa 08:00 + Júlia, Emil, Mária, Jozef a starí rodičia z oboch strán
09:30 + Andrea a starí rodičia z oboch strán
11:00 + Alžbeta

Birmovanci: V sobotu 4.3. o 18:00 v kostole na Klokočine sa bude konať stretnutie birmovancov z celého mesta s pomocným biskupom Petrom Beňom. Začneme sv. omšou a pokračovať budeme kerygmatickou katechézou, svedectvom a diskusiou. Sú vítaní aj ostatní mladí chlapci a dievčatá.

Prvý piatok: Spovedáme od 17:00, v piatok bude od 17:00 vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok spovedáme od rána v penzióne na Jánskeho ulici a v piatok navštevujeme našich starých a chorých farníkov.

Prvopiatková celonočná adorácia: V piatok od 21:00 do soboty 8:00 bude celonočná poklona. Prosím, zapíšte sa do pripravenej tabuľky na stolíku pri dverách.

Ohlášky: V sobotu o 14:00 príjmu sviatosť manželstva v našom kostole Róbert Balko a Klaudia Vavrdová. Pomodlime sa aj za tých mladých ľudí, nech ich Pán sprevádza svojimi milosťami.

Krížová cesta: Počas pôstu v piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod.

Pôstne katechézy na Kalvárii: Každú pôstnu nedeľu na nitrianskej Kalvárii bude o 15:00 pobožnosť krížovej cesty spojená s krátkou katechézou venovanou tento rok téme kresťanských čností. Dnes budeme pod vedením farára Dolného mesta Pavla Zahatlana uvažovať nad čnosťou VIERY.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku, a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%.

Spoločné učenie sa Biblie naspamäť:  „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“  (Ján 8,7.) Na stolíku pri dverách si môžete zobrať kartičku s citátom.

Zbierka: Dnes je jarná zbierka pre charitu. V mene chudobných a pracovníkov charity vopred PBZ.