9.3.2020 - 15.03.2020

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa 3. pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Matúš a Dáška
streda 18:00 + Ivana, Ján, Milivoj a rodičia z oboch strán
štvrtok   18:00 + Matilda
piatok 18:00 + Katarína (pohrebná)
sobota 18:00 + Jozef, Ján, Michal, Bernadeta, Magdaléna, Mária, Pavel, Ján, Valentín
Nedeľa 8:00 + Jozef a rodičia z oboch strán
9:30 Za farníkov
11:00 + Mária a Jozef a Janka

Ohlášky: V sobotu o 16:00 chcú prijať sviatosť manželstva v našom kostole: Branislav Andreanský a Veronika Trstianská. Pomodlime sa aj za týchto mladých ľudí.

Snúbenecká sobota: V sobotu od 8:30 do 16:00 je druhá časť snúbeneckej prípravy.

Biblické katechézy: každý pondelok o 18:30 v kláštore sestier vincentiek na Šindolke.

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok býva krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii. Ste pozvaní.

Dišputy pod hradom: Biskupstvo a kňazský seminár vás pozývajú na ďalšiu dišputu, v utorok 10.3. o 18:00 v priestoroch kňazského seminára na Pribinovom námestí č.3. Téma: O konfliktoch. Hosťom je Dr. Mário Schwarz, psychológ a mediátor.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku alebo stiahnuť na farskej webovej stránke.

Divadlo: v sobotu 21.3. o 18:30 v rámci začiatku celomestských misií ste pozvaní do divadla Andreja Bagara na muzikálové predstavenie Povolanie pápež, práve týmto predstavením sa otvoria misie v našom meste, ktoré budú trvať celý nasledujúci týždeň, od 22.3. – 29.3. , cena lístka je 20 eur, zakúpiť si ich môžete po sv. omšiach v sakristii. Máme ich ešte 20, tak sa teším.

Púť mužov: V nedeľu 15.3. v bazilike v Hronskom Beňadiku sa koná púť mužov, sv. omšu o 11:00 Mons. Dávid Tencer, slovenský biskup na Islande. Ďalší program si pozrite na výveske pred kostolom.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše obety vopred PBZ.