1.3.2021 - 06.03.2021

Liturgický kalendár

nedeľa 3. pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší

utorok 18:00 + Július, Margita a súrodenci z oboch strán
streda 18:00 ZBP pre Milan a Tomáš
štvrtok 18:00 B. pomoc a požehnanie pre Kristínku
piatok 18:00 + Silvia (pohrebná)
sobota 18:00 Za farníkov
Nedeľa 08:00 ZBP pre Miroslava s rodinou
09:30 + Juraj
11:00 + Viktor

Birmovanci: Dnes o 18:00 je ďalšie birmovanecké vysielanie na našej farskej stránke.

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť rozvoju našej farnosti.  Tlačivá si môžete stiahnuť na farskej webovej stránke a len pripomínam, že potom je potrebné poslať do schránky alebo mailom na moju adresu prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať. Ďakujeme. Veľmi by som chcel na farský múr zo Svätourbánskej ulice osadiť plastiku sv. Ríty, ktorej vďačíme za pomoc a požehnanie pri stavbe farskej budovy. Nech by sa aj jej podobizeň stala pre okoloidúcich po Svätourbánskej ulici milým duchovným podnetom na krátku zastávku a modlitbu a nech sa tak  táto veľká svätica stane súčasťou duchovného života mnohých ďalších ľudí…

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka pre charitu a jej diela. V mene pracovníkov charity a chudobných PBZ. Prosím, pri prevode na farský účet do poznámky uveďte „Charita“.